Milta Bodrum Marina

Yakın Rotalar

İlçe günümüzde önemli bir turizm merkezi olması ile anılmaktadır ki bunda Bodrum’un kendine has bazı özellikleri olması etkilidir. Bodrum sadece Türkiye’de değil dünyada da turizm açısından bilinen bir ilçedir. Nüfus açısından il genelinde Muğla merkez ve Fethiye’yi geçerek en büyük ilçe unvanına sahip olmuştur.

Etimoloji

Bodrum’un antik çağdaki adı Halikarnassos’dur. Türkçe Halikarnas olarak okunmuştur. Aziz Petrus Kalesi(Castle of St. Peter) adı verilen kale ile birlikte şehrin Aziz Petrus’a adanmasıyla şehre Petrium adı verilmiştir. Bu isim zaman içerisinde önce Petrum sonra Potrum ve en sonunda Bodrum olarak okunur olmuştur.

Tarihçe

Dünyanın Yedi Harikasından biri olan Mausoleum Halikarnassos şehrinde inşa edilmiştir. Depremler ve istilaların etkisiyle zamanla yıkılan mozolenin mermerden taşları Bodrum Kalesinin yapımında kullanılmıştır. Kaleyi 15. yüzyılda Hristiyan Şövalyeler inşa etmiştir. İnşaat 100 yıllık bir sürede tamamlanmıştır. Papa kalenin bitmesi için kalenin yapımında çalışanlara endülijans kağıtları dağıtmıştır. Bodrum şehri Anadolu toprakları üzerinde en son ele geçirilen Hristiyan toprağıdır. Şehir II. Mehmed zamanında kuşatıldıysa da ancak I. Süleyman’ın Rodos Seferi sırasında ele geçirilebilmiştir. Bodrum Kalesi bugün Dünyanın en büyük 2. Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak hizmet vermektedir. Doğu Akdeniz’de ayakta kalan en sağlam kaledir. Bodrum şehri ise pek çok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.

Kültür

Bodrum’da 2003 yılından beri her yıl yaz aylarında Uluslararası Bodrum Bale Festivali düzenlenmektedir. Bu festival Türkiye’nin ilk ve tek bale festivali olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca 2014 yılından beri Uluslararası Bodrum Bienali düzenlenmektedir. Şehirde 2010 yılından beri Bodrum Barok Müzik Festivali düzenlenmektedir.

Konum

Bodrum, Muğla ili’nin batı köşesinde yer alır. İlçe topraklarının büyük çoğunluğu kendi adını taşıyan bir yarımada içerisinde bulunmaktadır ki ilçe kuzey, batı ve güneyden Ege Denizi ile çevrelenmiştir. Doğusundaki Milas hariç herhangi bir idari sınırı yoktur.

İklim

İklim itibariyle Ege ve Akdeniz iklimlerinin sentezinden oluşan bir özelliğe sahiptir. Yarımada olarak mikro klima alan özelliği gösterir. Yaz aylarında neredeyse hiç nem bulunmaz. Kış aylarında ise nem oranı oldukça düşüktür. Yaz ayları sıcak ve kurak, kış ayları oldukça ılık ve yağışlıdır. 1970 yılından günümüze kadar yalnızca 2004 yılı Şubat ayında kar yağışı görülmüş ve kar kalınlığı ortalama 5 cm’yi bulmuştur.

Yarımada bitki örtüsü olarak çok belirgin bir şekilde ikiye ayrılmıştır. Bodrum-Milas karayolunun batısında yer alan kısımda bitki örtüsü yer yer çalılık ve fundalıklar ile yörede “çeti ” tabir edilen dikenli otlarla kaplıdır. Karayolunun doğusunda yer alan kısım iğne yapraklı kızılçam, yabani çilek, mersin ve sandal ağaçlarıyla kaplıdır. İlçe arazisinin % 61,3’ü orman sayılan alanlardandır. Ancak son yıllarda çıkan orman yangınları sonucunda orman örtüsünde belirgin bir azalma gözlenmiştir. İlçede düzenli akarsu yoktur. Mumcular Beldesinde bulunan Sulama Gölet’i ise sulama ve içme suyu amaçlı kullanılmaktadır.

MİLAS

HERAKLEIA

1 sa. 26 dk. (86,6 km) D330 ve Milas Söke Yolu/D525 üzerinden

Herakleia Antik Kenti, bugünkü Kapıkırı Köyü içerisinde kalmakta olup, Milas’a 39 kilometre uzaklıktadır. Kent, Antik Çağ‘da Ege Denizi’nin bir uzantısı olan Latmos Körfezi’ne sahipti. Ancak Menderes Nehri’nin getirdiği alüvyonlarla dolması sonucu körfez bu günkü Bafa Gölü’ne dönüşmüştür. Kent, coğrafi olarak İonya ile Karya sınırında hatta İonya bölgesinde yer almasına rağmen karekter ve tarihi geçmişiyle tipik bir Karya şehri olarak kabul görmüştür.( https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/mugla/gezilecekyer/herakleia)

IASSOS

1 sa. 4 dk. (60,8 km) D330 üzerinden

Iassos Antik Kenti, Muğla ili, Milas ilçesi, Kıyıkışlacık Mahallesi sınırlarında, Milas ilçesinin yaklaşık 26 km batısında yer almaktadır. Antik kentte en erken arkeolojik buluntu MÖ 3. bin yıla uzanmaktadır. En erken mimari kalıntılar ise MÖ 2. bin yıla tarihlenen Bronz Çağ’ı yerleşimine ait duvar kalıntılarıdır.( https://mugla.ktb.gov.tr/TR-177906/iassos.html

UZUNYUVA HEKATOMNOS ANIT MEZARI

54 dk. (53,2 km) D330 üzerinden

Hisarbasi Mahallesinin dogusundaki tepede 3,5 m. yüksekliginde bir podyum üzerine insa edilmistir. Uzunyuva denen tek sütunu vardir.( https://www.milas.bel.tr/index.php?modul=2_99&lang=tr&ID=12&pID=1)

Hekatomnos Anıt MezarıKarya‘nın kurucu satrapı Hekatomnos‘un günümüzde Muğla‘nın Milas ilçesinde yer alan anıt mezarı.

Hisarbaşı tepesinin doğu yamacında bulunan mezar, M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenir. 2010 yılında keşfedilen mezar, antik çağ dünyasının en önemli mezar anıtlarındır.( https://tr.wikipedia.org/wiki/Hekatomnos_An%C4%B1t_Mezar%C4%B1)

BEÇİN KALESİ

51 dk. (52,1 km) D330 üzerinden

Kale, Milas’ın 5 km. güneyinde, Ören karayolu üzerinde, ovaya hakim bir tepe üzerindeki yer almaktadır.

Adı bir Ortaçağ İtalyan belgesinde Pezona, İbn Battuta‘da Berçin, Menteşe ve Osmanlı kaynaklarında Peçin olarak geçer. Kalenin yer aldığı tepe üzerindeki insan yerleşimleri Tunç Çağı’nda başlasa da kale Bizans döneminde inşa edilmiştir. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Be%C3%A7in_Kalesi)

GÜMÜŞKESEN MEZAR ANITI

57 dk. (53,9 km) D330 üzerinden

Gümüşkesen mezar anıtı gri-beyaz mermerden inşa edilmiş olup toplam yüksekliği 8,45 m’dir.  Üst yapısı basamaklı bir piramit görünümünde olan mezar anıtı MS 2.  yy’a tarihlendirilmektedir. Dünya’nın yedi harikasından biri olan Halikarnasos’taki Mausoleum’un, küçük bir kopyası olduğu düşünülmektedir.( http://www.milas.gov.tr/gumuskesen-mezar-aniti)

BALTALI KAPI

55 dk. (53,3 km) D330 üzerinden

Milas’ın Hekatomnos Anıt Mezarı, Gümüşkesen Mezar Anıtı’ndan sonra en önemli sembollerinden biri olarak kabul edilen Baltalı Kapı, günümüzde Hacıapdi Mahallesi sınırlarında bulunuyor. Baltalı Kapı, adını kilit taşı üzerindeki antik çağlarda “Labrys” olarak adlandırılan çift yüzlü balta kabartmasından alır. MS. 2.yüzyıla tarihlenmekte. (http://www.milas.gov.tr/baltali-kapii)

LABRANDA

1 sa. 14 dk. (68,1 km) D330 üzerinden

Karya’nın en önemli antik yerleşimi olan Labranda  ilk temel taşları inşa ediliş tarihi izleri en erken M.Ö. 3000-M.Ö.2500, Tunç Çağı’na işaret ettiği ve M.S. 13. yüzyıla kadar  yerleşim gördüğü, 2017 yılında ören yerini ziyaret eden belgesel yönetmeni Tekin Gün notlarından anlaşılmaktadır. Karyalılar için önemli ilk kutsal alan kabul edildiği sanılan Labraunda antik kent Karya bölgesinin önemli kült merkezi olduğu 1948  yılından günümüze kadar devam eden arkeolojik araştırma ve bilimsel kazılarda ortaya çıkmıştır.( https://tr.wikipedia.org/wiki/Labranda)

ÇÖLLÜOĞLU HANI

55 dk. (53,3 km) D330 üzerinden

Kentin merkezi bir noktasında, Belen Camiinin hemen yakınındadır. Abdülaziz  Ağa tarafından Ağa Camisinin yakınında 1737-1738 yıllarında yapılan medreseye vakfiye olarak 1719-1920 tarihinde inşs ettirilmiş olmasına rağmen bugün özel mülkiyettedir ve büyük ölçüde yıkılmıştır.

(https://www.milas.bel.tr/index.php?modul=2_99&lang=tr&ID=7&pID=1)

HACI ALİ AĞA KONAĞI

54 dk. (53,2 km) D330 üzerinden

Misarbaşı Mahallesi nde yer alan Hacı Ali Ağa konağı, 1868 yılında Milas eşrafından Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılmısştır. 2005 yılında milas Belediyesince aslına uygun olarak restore edilen konağın ,birinci katı günümüzde Türk karikatünün büyük ustası, Milas doğumlu Turhan SELÇUK anısına ,Turhan Selçuk karikatürlü evi olarak hizmet vermeye başlamıştır.( https://www.milas.bel.tr/index.php?modul=2_99&lang=tr&ID=6&pID=1)

ARASTA

55 dk. (53,3 km) D330 üzerinden

Hisarbaşı Mahallesinde tarihi Çöllüoğlu Hanı’nın çevreleyen dükkanların bulundugu bölge Milas Arastasıdır. Çöllüoğlu Hanı’nın 1719 yılındaki inşasından sonra kurulmaya başladığı tahmin edilmektedir. (https://www.milas.bel.tr/index.php?modul=2_99&lang=tr&ID=5&pID=1)

GÖKÇELER KANYONU İNCİRLİİN MAĞARASI

51 dk. (47,7 km) D330 üzerinden

Gökçeler Mahallesi Mevkiinde bulunan Gökçeler Kanyonu, Karacahisar Mahallesi Suçıkan mevkiinden başlayıp, Gökçeler Mahallesi’ne kadar yaklaşık 8 km. uzunluğunda eşsiz bir doğal çevreye sahiptir.

Milas’ın güneybatısındaki Manastır Dağı’nın Gökçeler Kanyonu’na bakan kuzey yamacında bulunmaktadır. Ülkemizin en güzel mağaralarından olan İncirliin Mağarası, içindeki jeolojik oluşumlar, tarihi kalıntılar, doğal çevresi ve turizme açılması için yapılan hassas çalışmalarla örnek bir mağara konumundadır.( http://www.milas.gov.tr/incirliin-magarasi)

UYKU VADİSİ

48 dk. (46,3 km) D330 üzerinden

Uyku vadisi Bodrum havalimanı batısında (11km), en yakın yerleşim bölgesi olan Gökçeler Köyü’ne 800 metre mesafede, :Hamza Bey Çayı’nın kıyısında bulunmaktadır.içerisinde 40 adet mağara yer almaktadır. (https://www.uykuvadisi.com.tr/tr/ana-sayfa/)

YATAĞAN

STRATONIKEIA

1 sa. 11 dk. (77,4 km) D330 ve Muğla Bodrum Yolu/D330 üzerinden

Ölümsüz aşkların ve gladyatörlerin kenti olarak bilinen Stratonikeia, Muğla İli, Yatağan İlçesi’nin 7 km batısında, Eskihisar Mahallesi  sınırları içinde yer alır. Geç Tunç Çağı’ndan günümüze kadar kesintisiz yerleşime sahne olan kente, M.Ö. 3. yy’ın ilk çeyreğinde Seleukos kralı I. Antiokhos tarafından karısı Stratonike’nin adı verilmiştir.( https://www.yatagan.bel.tr/index.php?modul=10_3&ID=8&CatIDx=5)

LAGINA ANTİK KENTİ

1 sa. 20 dk. (91,9 km) D330 üzerinden

Tarihi ve turistik öneme sahip kent, Muğla ile Bodrum arasındaki karayolu üzerinde, karayolundan 8 km. içeride bulunan ve Yatağan ilçesine bağlı olan Turgut Mahallesi yakınlarında bulunur. Antik kentin bulunduğu kasabaya Muğla´ da  Leyne denmektedir.( https://www.yatagan.bel.tr/index.php?modul=10_3&ID=13&CatIDx=5)